top of page

Wij vragen u onderstaande voorwaarden goed door te lezen.

Het boeken van een verblijf impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.


BOEKINGSVOORWAARDEN: 
De verhuur van onze accomodaties en kampeerplekken is persoonlijk, het is verboden om
deze onder te verhuren of toe te wijzen aan een derde partij. 

De reservering wordt pas van kracht met akkoord van de camping, na ontvangst van de
aanbetaling en na ontvangst van ofwel het naar behoren ingevulde en ondertekende
reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij het
online boeken.


Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden.


Uw boeking omvat ofwel een compleet ingerichte tent, ofwel de standplaats voor eigen tent,
caravan of camper en de toegang tot het sanitair, de receptie en alle andere aanwezige
voorzieningen op de camping.

Wij behouden ons het recht voor om de reserverin
gsaanvraag op basis van gegronde redenen
te weigeren.


HUURACCOMODATIES:
Huuraccommodaties zijn van alle gemakken voorzien: meubels, serviesgoed, kussens en
dekbed. Handdoeken zijn niet in begrepen
Zoals vermeld op de website is elke accommodatie of kampeerplaats bestemd voor een
bepaald aantal personen en geldt een toeslag voor extra personen
Om veiligheids- en verzekeringsredenen mag het maximale aantal personen niet worden
overschreden. Een baby wordt in deze als een volwaardig persoon beschouwd. 
Belair le camping behoudt zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan
groepen of families die aankomen met een groter aantal deelnemers dan de capaciteit van de
gehuurde accommodatie.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING
De op de website aangegeven prijzen zijn geldig voor het seizoen 2023. 
Ze komen overeen met één nacht en zijn in euro, inclusief btw. 
Elke latere wijziging van het toepasselijke btw-tarief die plaatsvindt tussen het moment
waarop de tarieven werden bepaald en de facturering van het verblijf, zal resulteren in een
overeenkomstige wijziging in de prijs inclusief btw, die de klant zonder voorbehoud
aanvaardt.
Het bedrag van de toeristenbelasting is € 0,59/dag/persoon ouder dan 18 jaar (2023).

BETAALVOORWAARDEN
Voor reserveringen geldt een aanbetaling van 30% van de prijs van het bedrag van de

gereserveerde accommodatie of kampeerplaats. Het resterende saldo moet uiterlijk 7 dagen
voor aankomst worden betaald.
Bij reservering minder dan 7 dagen voor aanvang van het verblijf, dient het volledige verblijf
te worden betaald op de dag van de reservering.
 
Betaalwijzen: Visa, Eurocard, Mastercard, bankcheques in euro verzilverbaar in Frankrijk,
vakantiecheques, bankoverschrijvingen. Betaling ter plaatse (contant of pin) is mogelijk na
borgstelling middels creditcard.
 
Bij gebrek aan aanbetaling, borgstelling en volledige betaling, behoudt Belair le
camping zich het recht voor om de reservering als geannuleerd te beschouwen.


ANNULERINGSVOORWAARDEN
Bij annulering meer dan 28 dagen voor aankomst wordt de aanbetaling geretourneerd. Bij
annulering tussen 28 en 7 dagen voor aankomst wordt de aanbetaling niet terug betaald en bij
annulering binnen 7 dagen voor aankomst is het gehele reserveringsbedrag verschuldigd.
 

GEEN HERROEPINGSRECHT
In overeenstemming met artikel L121-19 van het consumentenwetboek informeert Belair le
camping haar klanten dat de verkoop van accommodatiediensten die op een bepaalde datum
of volgens een bepaalde frequentie worden geleverd, niet is onderworpen aan de bepalingen
met betrekking tot de bedenktijd van 14 dagen .


AANKOMST EN VERTREK
Aankomst en vertrek op de dag van uw keuze.
In juli en augustus geldt een verplichte minimale verblij
fsduur van 2 nachten.

 

Aankomst
Aankomst van 15.00 uur tot 22.00 uur. Elke verlate aankomst dient voor 18.00 uur te worden
gemeld, zodat de camping hier rekening mee kan houden. De camping behoudt zich het recht
voor om de gehuurde accommodatie of de geplande standplaats opnieuw te verhuren indien er
binnen 24 uur na de geplande aankomst sprake is van een no show zonder verdere
kennisgeving. Betaalde bedragen worden niet terugbetaald.
Bij een gewenste aankomsttijd in de ochtend, is reservering van de nacht daaraan voorafgaand
noodzakelijk.

Elke wijziging in het aantal personen die kan leiden tot een variatie in het bedrag van de
reservering, moet bij aankomst worden gemeld (toeristenbelasting, extra persoon in
verhouding tot de capaciteit van de huur, enz.).
De camping behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan gasten die arriveren met
een groter aantal deelnemers dan bij reserveren kenbaar was gemaakt en als de namen bij
aankomst niet overeenkomen, zonder restitutie van betaalde bedragen.

 

Vertrek
Op de geplande dag van vertrek dient de huuraccommodatie of standplaats voor 11.00 uur te
worden verlaten en dienen openstaande bedragen te zijn voldaan. Wanneer de gehuurde

accommodatie of standplaats zonder overleg om 11.00 uur niet vrij is, wordt 25,- euro extra in
rekening gebracht.
Huuraccommodaties dienen in een nette staat te worden achtergelaten en de inventaris kan
worden gecontroleerd, elk kapot of beschadigd voorwerp is voor rekening van de gebruiker,
evenals de reparatie van de accommodatie, indien dit noodzakelijk is.
Vertrek vóór openingstijd van de receptie, dient de avond ervoor gemeld te worden.

 

Wijzigingen
Wijziging van verblijf (datum en/of type accommodatie) kan schriftelijk (email)aangevraagd
worden. Dit verzoek kan een tariefswijziging inhouden. Afhankelijk van de beschikbaarheid
zal aan dit verzoek voldaan worden.
Aan een verzoek om de duur van uw verblijf te verlengen zal worden voldaan onder
voorbehoud van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven.
Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke
annulering en is onderworpen aan de voorwaarden voor annulering.
Annulering door Belairlecamping 
In geval van annulering door Belairlecamping, behalve in geval van overmacht, wordt het
verblijf volledig terugbetaald. 
Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding.

 

Bezoekers
Bezoekers van geregistreerde gasten dienen ten alle tijden te worden gemeld aan de
campingeigenaren.
Bezoekers die langer dan vier uren verblijven bij geregistreerde gasten worden gezien als
extra gasten en worden va
naf de aankomstdatum tot vertrek aan de geregistreerde gast
gefactureerd.
De camping behoudt zich het recht voor om niet-geregistreerde personen de toegang tot de
camping te ontzeggen.

 

Aansprakelijkheid
Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen (fietsen, enz.). De
camping wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de persoonlijke bezittingen van
de gasten en in alle gevallen van een incident met betrekking tot de wettelijke
aansprakelijkheid van de veroorzaker van het incident, niet zijnde de camping zelf.
De camping kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storing of buitengebruikstelling van
technische apparatuur, storing of permanente of tijdelijke sluiting van bepaalde faciliteiten
van de camping wanneer deze buiten zijn macht liggen en verband houden met gevallen van
overmacht.
In het laagseizoen en om redenen die verband houden met de aanwezigheid, behoudt de
camping zich het recht voor om bepaalde faciliteiten, faciliteiten, diensten of geplande
activiteiten te wijzigen of te verwijderen. 
Voor elke reservering in het laagseizoen raden wij u aan contact op te nemen met de camping
om deze punten te valideren.

DIEREN
Honden en katten zijn toegestaan op de camping, mits ten alle tijden aangelijnd en maximaal
2 per accommodatie of standplaats. Voor de hu
uraccommodaties geldt een extra
(schoonmaak)toeslag van 10 euro per
hond per verblijf.
​Huisdieren mogen de rust en veiligheid van de andere gasten niet schaden en de camping niet
vervuilen. De camping behoudt zich het recht voor om gasten met huisdieren die overlast
veroorzaken voor de andere gasten, of de camping vervuilen, te verzoeken per direct de
camping te verlaten, zonder restitutie van betaalde en nog verschuldigde bedragen.

INTERNE REGELS (uittreksel)
Alle gasten zijn verplicht het huishoudelijk reglement van de camping en het zwembad te
respecteren.
Auto’s zijn niet toegestaan op de camping, behalve voor in- en uitladen.

De snelheid is beperkt tot 10 km/u. 
Per accommodatie of kampeerplaats is een parkeerplek voor één auto beschikbaar.
Elke andere auto moet in principe buiten de camping geparkeerd worden.
De toegang tot het zwembad is alleen voorbehouden aan campinggasten.
(Zwemkleding verplicht). 
​De nachtelijke rust moet door alle gasten worden gerespecteerd tussen 23.00 uur en 08.00 uur.
Elke rechtmatige campinggast is verantwoordelijk voor de overlast veroorzaakt door de
mensen die bij hem verblijven of hem bezoeken.
In het geval dat een gast het verblijf van andere gasten verstoort of de bepalingen van het
huishoudelijk reglement niet respecteert zal aan deze gast mondeling of schriftelijk
medegedeeld worden de ongeregeldheden te staken. In geval van ernstige of herhaalde
overtreding van het huishoudelijk reglement en na aanmaning om hieraan te voldoen, kan de
camping besluiten de overeenkomst te beëindigen. Bij een strafbaar feit wordt de politie
ingeschakeld.

 

BEELDRECHTEN
Tijdens uw verblijf kunt u gefotografeerd worden en verschijnen in al onze publicaties en elke
vorm van ondersteuning zonder tijdslimiet. 
De camping zal hier zorgvuldig mee omgaan, maar gasten kunt ten alle tijden, vooraf en
achteraf, aangeven dat foto’s met hun beeltenis niet gebruikt mogen worden, of verwijderd
moeten worden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978,
wordt u geïnformeerd dat de persoonlijke gegevens, waarvan is aangegeven dat ze verplicht
verstrekt moeten worden, worden verzameld in het kader van de reservering en noodzakelijk
zijn voor de uitvoering ervan. U heeft een recht op toegang, rectificatie en verwijdering, dat
kan worden uitgeoefend door contact op te nemen via mail. Persoonlijke gegevens worden
door Belair le Camping nooit aan derden verstrekt.

 

KLACHTEN
Alle klachten met betrekking tot de verblijfsomstandigheden moeten ter plaatse bij de
eigenaren van Belair le Camping worden ingediend, zod
at deze onmiddellijk een oplossing
kunnen vinden. 
Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u contact opnemen met het Medicys
Mediation Center door een online dossier in te dienen op de volgende website 
www.medicys.fr of per post: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIJS.

bottom of page